Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Achillea ambrosiaca
Achillea ageratilofia ageratifolia
Achillea ageratifolia aizoon
Achillea aegyptiaca
Achillea absinthoides
Achillea abrotanoides
Acheta domesticus Αχέτα η κατοικίδια
Aceras anthropophorum
Acer tataricum Σφενδάμι ανατολικό
Acer pseudoplatanus Ψευτοπλάτανος
Acer platanoides Νεροπλάτανος
Acer orientale Σφενδάμι Κρητικό
Acer opalus hyrcanum Σφενδάμι σερβικό
Acer obtusatum Σφενδάμι βαλκανικό
Acer monspessulanum monspessulanum Σφενδάμι του Μονπελιέ
Acer heldreichii heldreichii Αγριοπλάτανος
Acer campestre Σφενδάμι πεδινό
Accipiter nisus nisus Τσιχλογέρακο
Accipiter gentilis gentilis Διπλοσάινο
Accipiter gentilis butoides Διπλοσάινο