Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Thymus praecox zygiformis
Thymus praecox jankae
Thymus plasonii
Thymus parnassicus
Thymus longicaulis longicaulis
Thymus longicaulis chaubardii
Thymus leucotrichus leucotrichus
Thymus leucospermus
Thymus laconicus
Thymus holosericeus
Thymus dolopicus
Thymus degenii
Thymus comptus
Thymus cilicicus
Thymus boissieri
Thymus atticus
Thymelaea tartonraira argentea
Thymelaea tartonraira tartonraira
Thymelaea passerina pubescens
Thymelaea hirsuta