Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Arthrocnemum fruticosum Αρθρόκνημο το θαμνοειδές
Artemisia vulgaris
Artemisia herba-alba Αρτεμισία η λευκή βοτάνη
Artemisia eriantha
Artemisia campestris campestris
Artemisia arborescens Αψιφιά η δενδροειδής
Artemisia alba
Artemisia absinthium
Arrhenatherum palaestinum
Arrhenatherum elatius
Arnebia densiflora
Armeria sancta
Armeria johnsenii
Armeria ikarika
Armeria cariensis
Armeria canescens
Aristolochia sempervirens
Aristolochia rotunda
Aristolochia parviflora
Aristolochia pallida