Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Typha laxmannii
Typha latifolia
Typha domingensis
Tussilago farfara
Turgenia latifolia
Tulipa undulatifolia
Tulipa saxatilis
Tulipa orphanidea
Tulipa hageri
Tulipa goulimyi
Tulipa cretica
Tulipa clusiana
Tulipa bakeri
Tulipa australis
Tulipa agenensis
Tuberaria lipopetala Τουμπεράρια η λιποπέταλη
Tuberaria guttata
Tropaeolum majus
Trollius europaeus
Triticum durum