Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea jacea
Centaurea ipsaria
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea idaea
Centaurea iberica iberica
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea hyalolepis
Centaurea huljakii
Centaurea heldreichii
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea grisebachii grisebachii
Centaurea grisebachii confusa
Centaurea grbavacensis
Centaurea graeca graeca
Centaurea graeca ceccariniana
Centaurea euboica intermedia
Centaurea euboica euboica
Centaurea epirota
Centaurea ebenoides