Ονομασία ↑ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegopodium podagraria
Aeluropus lagopoides
Aeluropus littoralis
Aeonium arboreum
Aesculus hippocastanum Πικροκαστανιά
Aetheorhiza bulbosa microcephala
Aetheorhiza bulbosa bulbosa
Aethionema carlsbergii
Aethionema cordatum
Aethionema iberideum
Aethionema orbiculatum
Aethionema polygaloides
Aethionema retsina
Aethionema saxatile oreophilum
Aethionema saxatile graecum
Aethionema saxatile creticum
Agave americana
Agrimonia eupatoria eupatoria
Agrimonia procera