Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Echinops spinosissimus spinosissimus
Echium angustifolium
Echium arenarium
Echium italicum
Echium parviflorum Έχιο το βραχυανθές
Echium plantagineum Έχιο το πλανταγίνεο
Echium vulgare
Edraianthus graminifolius
Edraianthus parnassicus
Edraianthus tenuifolius
Elaeagnus angustifolia Τζιτζιφιά
Elaeoselinum asclepium asclepium Αλαιοσέλινο του Ασκληπιού
Elatine alsinastrum
Eleocharis acicularis
Eleocharis multicaulis
Eleocharis palustris palustris
Eleocharis quinqueflora
Eleocharis uniglumis
Elymus caninus
Elymus elongatus elongatus