Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Larus ichthyaetus Ψαρόγλαρος
Lathyrus grandiflorus
Lamium maculatum
Lagoecia cuminoides
Lactuca intricata
Lathyrus digitatus
Leontodon hellenicus
Leontodon graecus
Lathyrus clymenum
Linum aroanium
Lathyrus cicera
Linaria triphylla
Linaria simplex
Linaria peloponnesiaca
Leontodon cichoraceus
Lathyrus aphaca
Lactuca saligna Λακτούκα η ιτεόμορφη
Linaria vulgaris
Linaria pelisseriana
Linaria micrantha