Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Torilis ucranica
Tozzia alpina carpathica
Trachelium asperuloides
Trachelium jacquinii jacquinii
Trachelium jacquinii tumelianum
Tragopogon balcanicus
Tragopogon brevirostris longifolius
Tragopogon lassithicus
Tragopogon longirostris
Tragopogon porrifolius australis
Tragopogon porrifolius porrifolius
Tragopogon pterodes
Tragopogon tommasinii
Tragus racemosus
Tribulus terrestris
Trifolium alpestre
Trifolium angustifolium
Trifolium arvense
Trifolium aurantiacum
Trifolium aureum