Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Veronica officinalis
Veronica oetaea
Veronica montana
Veronica jacquinii
Veronica hederifolia
Veronica grisebachii
Veronica glauca kavusica
Veronica glauca chaubardii
Veronica glauca peloponnesiaca
Veronica glauca glauca
Veronica erinoides
Veronica dillenii
Veronica cymbalaria
Veronica chamaedrys chamaedrys
Veronica chamaedrys chamaedryoides
Veronica catenata
Veronica bozakmanii
Veronica bellidioides
Veronica beccabunga
Veronica barrelieri