Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Medicago intertexta
Medicago heyniana Μηδική του Χεϋνιάν
Medicago globosa
Medicago disciformis
Medicago coronata
Medicago ciliaris
Medicago arborea Μηδική η δενδροειδής
Medicago arabica
Medicago aculeata
Matthiola tricuspidata
Matthiola sinuata
Matthiola longipetala pumilio
Matthiola longipetala bicornis
Matthiola incana incana
Matthiola fruticulosa valesiaca
Matthiola fruticulosa fruticulosa
Matricaria trichophylla
Matricaria tempskyana
Matricaria rosella
Matricaria recutita