Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Colutea arborescens arborescens Φούσκα
Colutea cilicica Φούσκα της Θράκης
Colutea insularis Φούσκα της Ρόδου
Comandra elegans
Comperia comperiana
Conium maculatum
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Conringia austriaca Κονρίγκια η Αυστριακή
Conringia orientalis Κονρίγκια η ανατολική
Conringia planisiliqua Κονρίγκια επιπεδοχεδρωπή
Consolida ambigua Κονσολίντα η αμφίβολη
Consolida brevicornis Κονσολίντα η βραχυκέρατη
Consolida hellespontica Κονσολίντα του Ελλησπόντου
Consolida orientalis orientalis Κονσολίντα η ανατολική