Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Cytisus decumbens Κύτισος ο κατανεύων
Cytisus procumbens Κύτισος ο έρπων
Cytisus villosus Κύτισος ο τριχωτός
Dactylis glomerata glomerata
Dactylis glomerata hackelii
Dactylis glomerata hispanica
Dactylis glomerata marina
Dactylis glomerata rigida
Dactylorhiza baumanniana
Dactylorhiza cordigera
Dactylorhiza graeca
Dactylorhiza iberica
Dactylorhiza incarnata incarnata
Dactylorhiza kalopissii
Dactylorhiza macedonica
Dactylorhiza pindica
Dactylorhiza romana
Dactylorhiza saccifera
Dactylorhiza sambucina
Damasonium alisma