Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chrozophora tinctoria Χρωζοφόρα η βαφική
Chrysanthemum coronarium Χρυσάνθεμο το στεφανωματικό
Chrysanthemum segetum Χρυσάνθεμο το αρουραίο
Chrysochraon dispar dispar Χρυσοχράων ο ντισπάρ
Chrysopogon gryllus
Chrysosplenium alternifolium
Cicendia filiformis Κικένδια η νηματόμορφη
Cicerbita alpina
Cicer graecum
Cicer incisum
Cichorium endivia Αντίδι
Cichorium intybus
Cichorium pumilum Άγριο ραδίκι
Cichorium spinosum
Ciconia ciconia Λευκοπελαργός
Ciconia nigra Μαυροπελαργός
Cicuta virosa
Cinclus cinclus aquaticus Νεροκότσυφας
Cionura erecta
Circaea luteliana