Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Chalcides moseri
Chalcides ocellatus ocellatus Λιακόνι
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Chamaecytisus albus Χαμαικύτισος ο λευκός
Chamaecytisus austriacus Χαμαικύτισος ο Αυστριακός
Chamaecytisus creticus Χαμαικύτισος ο Κρητικός
Chamaecytisus dorycnioides Χαμαικύτισος ο δορυκνιοειδής
Chamaecytisus eriocarpus Χαμαικύτισος ο εριόκαρπος
Chamaecytisus hirsutus Χαμαικύτισος ο χνουδωτός
Chamaecytisus polytrichus Χαμαικύτισος ο πολύτριχος
Chamaecytisus subidaeus Χαμαικύτισος ο υποιδαίος
Chamaeleo chamaeleon chamaeleon Χαμαιλέων
Chamaemelum mixtum Χαμαίμηλο
Chamaespartium sagittale
Charadrius alexandrinus Θαλασσοσφυριχτής
Charadrius asiaticus Ασιατικός σφυριχτής
Charadrius dubius Ποταμοσφυριχτής
Charadrius hiaticula Αμμοσφυριχτής
Charadrius leschenaultii Ερημοσφυριχτής