Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Taraxacum thessalicum
Taraxacum cylleneum
Tanacetum macrophyllum
Taeniatherum caput-medusae
Tamarix hampeana Αρμυρίκι
Thalictrum foetidum
Thalictrum aquilegifolium
Taraxacum subolivaceum
Taraxacum serotinum
Taraxacum copidophylloides
Taraxacum scaturiginosum
Taraxacum radinum
Taraxacum calocephalum
Teucrium microphyllum
Taraxacum protervum
Teucrium massiliense
Teucrium kotschyanum
Taraxacum poliochlorum
Taraxacum bulgaricum
Teucrium halacsyanum