Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Podarcis taurica thasopulae Γουστέρα της Φασοπούλας
Verbascum thapsus thapsus
Senecio thapsoides thapsoides
Aiolopus thalassinus thalassinus Αιολόπους ο θαλασσινός
Podarcis peloponnesiaca thais Γουστέρα της Αργολίδας
Veronica orsiniana teucrioides
Thymus teucrioides teucrioides
Epilobium tetragonum tetragonum
Hieracium macranthum testimoniale
Hieracium hoppeanum testimoniale
Natrix tessellata tessellata Κυβόφιδο
Heracleum sphondylium ternatum
Aegithalos caudatus tephronotus Αιγίθαλος ο τεφρόνουτος
Convolvulus althaeoides tenuissimus
Ranunculus isthmicus tenuifolius
Biarum tenuifolium tenuifolium
Sedum amplexicaule tenuifolium
Vicia cracca tenuifolia
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Alyssum nebrodense tenuicaule