Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phlomis tuberosa
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Picris altissima
Petrorhagia graminea
Picris pauciflora
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Picea abies Ερυθροελάτη
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Pimpinella cretica
Platanus orientalis Πλάτανος