Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista lydia Γενίστα της Λυδίας
Genista melia Γενίστα της Μήλου
Genista millii Γενίστα η Μίλιος
Genista parnassica Γενίστα του Παρνασσού
Genista radiata Γενίστα η ακτινωτή
Genista sakellariadis Γενίστα η Σακελλαριάδη
Genista sericea Γενίστα η μεταξώδης
Genista subcapitata Γενίστα η υποκεφαλωτή
Genista subsericans Γενίστα η υποχνουδωτή
Genista tinctoria Γενίστα η βαφική
Gentiana acaulis
Gentiana asclepiadea
Gentiana cruciata cruciata
Gentiana lutea
Gentiana punctata
Gentiana symphyandra
Gentiana verna balcanica
Gentianella bulgarica Γεντιανέλλα η Βουλγαρική
Gentianella ciliata
Gentianella crispata