Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Limonium virgatum
Limonium vulgare serotinum
Limonium zacynthium
Limosella aquatica
Linaria alpina
Linaria angustissima
Linaria arvensis
Linaria chalepensis
Linaria concolor
Linaria dalmatica
Linaria genistifolia
Linaria hellenica
Linaria micrantha
Linaria pelisseriana
Linaria peloponnesiaca
Linaria simplex
Linaria triphylla
Linaria vulgaris
Linum aroanium
Linum austriacum