Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Althaea hirsuta Αλθαία η χνουδωτή
Acantholimon echinus lycaonicum Ακανθολιμών το λυκαονικό
Acantholimon echinus creticum Ακανθολιμών ο κρητικός
Acantholimon echinus echinus Ακανθολιμών ο εχίνος
Aegilops comosa heldreichii Αιγίλωψ του Χελδράιχ
Aegilops triuncialis Αιγίλωψ ο τριούγκιος
Aegilops speltoides Αιγίλωψ ο πελτοειδής
Aegilops uniaristata Αιγίλωψ ο μονάθερος
Aegilops lorentii Αιγίλωψ ο λορέντιος
Aegilops cylindrica Αιγίλωψ ο κυλινδρικός
Aegilops comosa comosa Αιγίλωψ ο εύκομος
Aegilops geniculata Αιγίλωψ ο γονατώδης
Aegilops neglecta Αιγίλωψ ο αμελής
Aizoon hispanicum Αείζωο
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Adenocarpus complicatus complicatus Αδενόκαρπος ο συμπεπτηγμένος
Anchusa spruneri Αγχούσα του Σπρούνερ
Anchusa stylosa Αγχούσα η στυλώδης
Anchusa aggregata Αγχούσα η προστιθέμενη
Anchusa variegata Αγχούσα η ποικιλόχρωμη