Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Phlomis tuberosa
Petrorhagia armerioides
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Picris altissima
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Petrorhagia illyrica haynaldiana
Parnassia palustris
Pilea microphylla
Pimpinella anisum
Pimpinella cretica
Pimpinella tragium tragium