Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Fumana scoparia
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Fumaria amarysia
Fumaria bastardii
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria densiflora
Fumaria flabellata
Fumaria gaillardotii
Fumaria judaica
Fumaria kralikii
Fumaria macrocarpa
Fumaria officinalis officinalis
Fumaria officinalis wirtgenii
Fumaria parviflora
Fumaria petteri thuretii
Fumaria rostellata
Fumaria schleicheri
Fumaria schrammii