Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Elymus pycnanthus
Elymus repens repens
Elymus striatulus
Emex spinosa
Enarthrocarpus arcuatus
Enarthrocarpus lyratus
Epilobium alsinifolium
Epilobium anagallidifolium
Epilobium angustifolium
Epilobium collinum
Epilobium dodonaei
Epilobium gemmascens
Epilobium hirsutum
Epilobium lanceolatum
Epilobium montanum
Epilobium obscurum
Epilobium palustre
Epilobium parviflorum
Epilobium roseum
Epilobium tetragonum tetragonum