Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Asperula pinifolia
Asperula ophiolithica
Asperula oetae
Asperula nitida
Asperula muscosa
Asperula mungieri
Asperula malevonensis
Asperula lutea
Asperula laevigata
Asperula involucrara
Asperula idaea
Asperula doerfleri
Asperula cynanchina
Asperula coa
Asperula chlorantha
Asperula brevifolia Ασπέρουλα η βραχύφυλλη
Asperula boryana
Asperula boissieri
Asperula baenitzii
Asperula arvensis Ασπερούλα η αρουραία