Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Genista depressa Γενίστα η πεπιεσμένη
Genista carinalis Γενίστα η τροπιδοφόρος
Genista albida Γενίστα η λευκάζουσα
Genista acanthoclada Γενίστα η ακανθόκλαδη
Gelochelidon nilotica Γελογλάρονο
Gavia stellata stellata Κηλιδοβούτι
Gavia immer Παγοβούτι
Gavia arctica arctica Λαμπροβούτι
Gaudiniopsis macra
Gaudinia fragilis Γκουντίνια η εύθραυστη
Gastridium ventricosum
Gasterosteus aculeatus Αγκαθερό
Garrulus glandarius glandarius(?) Κίσσα
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Garrulus glandarius cretorum Κίσσα κρητική
Garrulus glandarius atricapillus Κίσσα μαυροκέφαλη
Garidella unguicularis
Garidella nigellastrum
Gampsocleis abbreviata Γαμψοκλεΐς ο …
Gambusia affinis Κουνουπόψαρο