Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Mercurialis ovata Μερκουριαλίδα η ωοειδής
Mercurialis perennis
Merendera attica
Mergus albellus Νανοπρίστης
Mergus merganser Χηνοπρίστης
Mergus serrator Σκουφοπρίστης
Merops apiaster Μελισσοφάγος
Merops superciliosus persicus Πρασινομέροπας
Mesembryanthemum crystallinum
Mesembryanthemum nodiflorum
Mesoacidalia aglaia Μεσοατσινταία η Αγλαΐα
Mesocrisetus auratus Μεσοκρικητός
Mesoplodon bidens Φάλαινα του Σόνερμπυ
Mespilus germanica Μεσπιλιά
Metaplastes oertzeni Μεταπλάστης του Οερτζέν
Metaplastes ornatus Μεταπλάστης ο διακοσμημένος
Metrioptera fedtschenkoi ambitiosa Μετριόπτερος ο ...
Metrioptera oblongicollis Μετριόπτερος ο προμηκόλαιμος
Mibora minima
Micromeria acropolitana