Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phlomis samia
Phlomis tuberosa
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Phragmites australis
Phyla nodiflora
Phyllitis sagittata
Phyllitis scolopendrium
Physalis alkekengi
Physalis ixocarpa
Physospermum cornubiense
Phyteuma orbiculare
Phytolacca americana
Phytolacca dioica Φυτόλακκα η δίοικη
Picea abies Ερυθροελάτη
Picris altissima
Picris echioides Πικρίς η εχιοειδής
Picris hieracioides hieracioides
Picris pauciflora
Pilea microphylla
Pimpinella anisum