Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurium tenuiflorum tenuiflorum Κενταύριο το στενανθές
Centranthus calcitrapae calcitrapae Κέντρανθος η πεδιλοπαγίδα
Centranthus longiflorus junceus
Centranthus macrosiphon Κέντρανθος ο μακροσίφων
Centranthus nevadensis sieberi
Centranthus ruber ruber
Centranthus ruber sibthordii
Cephalanthera cucullata
Cephalanthera damasonium
Cephalanthera epipactoides
Cephalanthera longifolia
Cephalanthera rubra
Cephalaria ambrosioides
Cephalaria flava flava
Cephalaria flava setulifera
Cephalaria squamiflora squamiflora Κεφαλάρια η λεπιδανθής
Cephalaria tenuiloba
Cephalaria transylvanica Κεφαλάρια η τρανσυλβανική
Cephalorrhynchus tuberosus
Cerambyx cerdo Κεράμβυξ ο κέρδος