Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea peucedanifolia
Centaurea phrygia Κενταύρια της Φρυγίας
Centaurea pichleri pichleri
Centaurea pinardii
Centaurea pindicola
Centaurea poculatoris
Centaurea prespana
Centaurea princeps
Centaurea pseudocadmea
Centaurea psilacantha
Centaurea ptarmicifolia
Centaurea pumilio
Centaurea raphanina mixta
Centaurea raphanina raphanina
Centaurea rechingeri
Centaurea redempta
Centaurea rhenana tartarea
Centaurea rufidula
Centaurea rupestris finazzeri
Centaurea rutifolia rutifolia