Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Centaurea grisebachii occidentalis
Centaurea grisebachii paucijuga
Centaurea heldreichii
Centaurea huljakii
Centaurea hyalolepis
Centaurea iberica holzmanniana
Centaurea iberica iberica
Centaurea idaea
Centaurea immanuelis-loewii
Centaurea ipsaria
Centaurea jacea
Centaurea kalambakensis
Centaurea lacerata
Centaurea laconica
Centaurea lactiflora
Centaurea lancifolia
Centaurea laureotica
Centaurea litochorea
Centaurea macedonica
Centaurea marmorea