Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Rhamnus pumilus Ράμνος ο νάνος
Rhamnus sibthorpianus Ράμνος του Σίμπθορπ
Robinia pseudacacia Ψευδακακία
Rorippa islandica Ρορίππα η ισλανδική
Rorippa prolifera Ρορίππα η γονοφόρος
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa agrestis Αγριοτριανταφυλλιά η αγροτική
Rosa arvensis Αγριοτριανταφυλλιά η αρουραία
Rosa canina Αγριοτριανταφυλλιά η κυνοροδή
Rosa caryophyllacea Αγριοτριανταφυλλιά η καρνόφυλλη
Rosa dumalis Αγριοτριανταφυλλιά η θαμνώδης
Rosa elliptica Αγριοτριανταφυλλιά η ελλειπτική
Rosa foetida Αγριοτριανταφυλλιά η δύσοσμη
Rosa gallica Αγριοτριανταφυλλιά η γαλλική
Rosa heckeliana Αγριοτριανταφυλλιά του Χέκελ
Rosa micrantha Αγριοτριανταφυλλιά η μικρανθής
Rosa moschata Αγριοτριανταφυλλιά η μόσχοσμη
Rosa nitidula Αγριοτριανταφυλλιά η στιλπνή
Rosa obtusifolia Αγριοτριανταφυλλιά η αμβλόφυλλη
Rosa orientalis Αγριοτριανταφυλλιά η ανατολική