Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hiparrhenia hirta
Hippocrepis glauca Ιπποκρηπίς η γλαυκή
Hippocrepis ciliata
Hippocrepis comosa
Hippocrepis unisiliquosa
Hippocrepis multisiliquosa Ιπποκρηπίς η πολυχεδρωπή
Himantopus himantopus Καλαμοκανάς
Hippolais icterina Κιτρινοστριτσίδα
Hippuris vulgaris
Hirschfeldia incana
Holcus lanatus
Hordeum bulbosum
Hordeum distichon
Hordeum hystrix
Hordeum marinum
Hordeum murinum
Hordeum spontaneum
Hordeum vulgare
Hornungia petraea
Humulus lupulus