Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dolichopoda thasosensis Δολιχόποδη της Θάσου
Dolichopoda unicolor Δολιχόποδη η μονόχρωμη
Dolichopoda vandeli Δολιχόποδη του Βάντελ
Drymadusa dorsalis Δρυμάδουσα η ραχιαία
Delphinus delphis Δελφίνι
Dendrocopos syriacus Βαλκανοτσικλητάρα
Dermochelys coriacea Δερματοχελώνα
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Daphne gnidioides Δαφνούλα η γκνιδιοειδής
Daphne gnidium Δαφνούλα το γκνίδιο
Daphne jasminea Δαφνούλα ιασμινοειδής
Daphne mezereum Δαφνούλα η μεζέρειος
Daphne oleoides Δαφνούλα ελαιοειδής
Daphne sericea Δαφνούλα η μεταξώδης
Delphinium balcanicum Δελφίνιο το βαλκανικό
Delphinium halteratum Δελφίνιο …
Delphinium peregrinum Δελφίνιο το μεταναστεύον
Delphinium staphisagria Δελφίνιο η αγριοσταφίδα
Dorycnium rectum Δορύκνιο το όρθιο
Dryas octopetala Δρυάς η οκτωπέταλη