Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ligusticum mutellina
Ligusticum olympicum
Ligusticum rhizomaticum
Lilium candidum
Lathyrus sativus
Limonium pinnatum Λειμώνιο το πτερωτό
Lilium chalcedonicum
Lilium martagon
Lilium rhodopaeum
Ligustrum vulgare Λιγούστρο
Limoniastrum monopetalum Λιμονίαστρο
Lathyrus sphaericus
Lathyrus tuberosus
Limonium antipaxorum
Leuciscus keadicus Μενίδα
Limicola falcinellus Ραβδοσκαλήθρα
Limonium arcuatum
Limonium bellidifolium
Limonium brevipetiolatum
Linum bienne