Ονομασία Υποείδος ↑ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Falco peregrinus calidus Πετρίτης
Fragaria viridis campestris
Fumaria capreolata capreolata
Fumaria capreolata capreolata
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Ferula communis communis
Ferulago sylvatica confusa
Filago cretensis cretensis
Filago cretensis cycladum
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Falco biarmicus feldeggi Χρυσογέρακο
Festuca arundinacea fenas
Ferula communis glauca
Festuca violacea handelii
Fritillaria thessala ionica
Festuca rubra juncea
Festuca valida leilaensis
Festuca rubra microphylla
Felis silvestris morea Αγριόγατος του Μωριά
Fumaria officinalis officinalis