Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum exaratum
Petrosimonia brachiata
Petroselinum crispum
Paronychia cephalotes
Papaver pinnatifidum
Pallenis spinosa spinosa
Petrorhagia velutina
Petrorhagia thessala
Paronychia capitata
Petrorhagia saxifraga saxifraga
Petrorhagia prolifera
Paronychia argentea
Papaver lecoqii
Petrorhagia phthiotica
Petrorhagia ochroleuca