Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Dianthus superbus superbus
Dianthus sylvestris sylvestris
Dianthus tripunctatus
Dianthus tristis
Dianthus tymphresteus
Dianthus viscidus
Dianthus xylorrizus
Dianthus zonatus
Dicentrarchus labrax Λαυράκι
Dicentrarchus punctatus Στικτολαυράκι
Dichanthium ischaemum
Dichondra micrantha
Dictamnus albus
Didesmus aegyptius
Digitalis cariensis
Digitalis ferruginea
Digitalis grandiflora
Digitalis laevigata graeca
Digitalis leucophaea
Digitalis viridiflora