Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Phleum aegaeum
Phleum alpinum
Phleum arenarium
Phleum bertolonii
Phleum crypsoides crypsoides
Phleum exaratum
Phleum hirsutum
Phleum montanum
Phleum paniculatum
Phleum phleoides
Phleum pratense
Phleum subulatum ciliatum
Phleum subulatum subulatum
Phlomis cretica
Phlomis floccosa
Phlomis fruticosa
Phlomis herba-venti pungens
Phlomis lanata
Phlomis lycia
Phlomis pichleri