Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Carum rigidulum palmatum
Carum rupestre
Carum strictum
Castanea sativa Καστανιά
Castellia tuberculosa Καστέλλια η φυματιοφόρος
Catabrosa aquatica
Catananche lutea lutea
Catapodium hemipoa Καταπόδιο η ημιπόα
Catapodium marinum Καταπόδιο το θαλάσσιο
Catapodium rigidum Καταπόδιο το νύσσον
Cedrus libanii brevifolia Κέδρος της Κύπρου
Celes variabilis variabilis Κέλης ο ποικίλος
Celtis australis Μελικουκιά
Celtis tournefortii Αγριομελικουκιά
Cenchrus incertus Κέγχρος ο αβέβαιος
Centaurea achaia achaia
Centaurea achaia corinthiaca
Centaurea acicularis
Centaurea aegialophila
Centaurea aetolica