Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Ficedula hypoleuca Μαυρομυγοχάφτης
Ficedula semitorquata Δρυομυγοχάφτης
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fulica atra Φαλαρίδα
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Fumana bonapartei Φουμάνα μποναπαρτέι
Fumana ericoides Φουμάνα η ερικοειδής
Fumana laevipes Φουμάνα η λειόποδη
Fumana procumbens Φουμάνα η έρπουσα
Festuca grandiaristata
Fumana thymifolia Φουμάνα η θυμαρόφυλλη
Festuca dalmatica
Fagonia cretica
Fagopyrum esculentum
Falcaria vulgaris
Falco cherrug Στεπογέρακο
Falco columbarius Νανογέρακο
Ferulago asparagifolia Φερούλαγο το ασπαραγγόφυλλο
Fedia cornucopiae