Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Hieracium pseudopilosella banaticola
Hieracium pseudobracteolatum
Hieracium praealtum bauhinii
Hieracium pilosius
Hieracium piloselloides
Hieracium piloselloides megalomastix
Hieracium pilosella pilosella
Hieracium phocaicum
Hieracium petraeum
Hieracium peristericum
Hieracium pavichii
Hieracium parnassi
Hieracium pannosum
Hieracium pallidum
Hieracium ossaeum
Hieracium olympicum
Hieracium obliquum
Hieracium necopinum
Hieracium naegelianum
Hieracium naegelianiforme