Ονομασία ↓ Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Orchis lactea
Orchis italica
Orchis coriophora coriophora
Orchis coriophora fragrans
Orchis collina
Orchis boryi
Orchis anatolica anatolica
Orchis anatolica sitiaca
Opuntia vulgaris Μικρή φραγκοσυκιά
Opuntia ficus-indica Φραγκοσυκιά
Opopanax hispidus
Opopanax chironium
Ophrys vernixia regis-ferdinandii
Ophrys vernixia vernixia
Ophrys umbilicata
Ophrys umbilicata umbilicata
Ophrys umbilicata rhodia
Ophrys tenthredinifera
Ophrys spruneri
Ophrys sphegodes epirotica