Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Frankenia pulverulenta
Fraxinus angustifolia oxycarpa Νερόφραξος
Fraxinus excelsior excelsior Μεγάλος φράξος
Fraxinus ornus Μικρός φράξος
Freyeria trochylus Φρεγέρια ο Τροχύλος
Fringilla coelebs coelebs Σπίνος
Fringilla coelebs schiebeli Σπίνος
Fringilla montifringilla Χειμωνόσπινος
Fritillaria bithynica
Fritillaria carica
Fritillaria conica
Fritillaria davisii
Fritillaria drenovskii
Fritillaria ehrhartii
Fritillaria elwesii
Fritillaria epirotica
Fritillaria euboeica
Fritillaria graeca
Fritillaria messanensis
Fritillaria montana