Ονομασία Υποείδος ↓ Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Vaccaria hispanica grandiflora
Ophrys mammosa grammica
Lepidium graminifolium graminifolium
Scabiosa graminifolia graminifolia
Triturus vulgaris graecus Κοινός Τρίτωνας
Rumex bucephaloforus graecus
Rhamnus lycioides graecus Ράμνος ο Γραικός
Lupinus albus graecus
Garrulus glandarius graecus Κίσσα ελληνική
Elymus hispidus graecus
Spalax microphthalmus graecus Μεγάλος τυφλοπόντικας
Teucrium divaricatum graecum
Galium graecum graecum
Carum graecum graecum
Aethionema saxatile graecum
Limonium graecum graecum
Cyclamen graecum graecum
Boloria graeca graeca ?? Μπολόρια η γραική
Centaurea graeca graeca
Carlina corymbosa graeca