Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Apodemus flavicollis Κρικοποντικός
Ficedula albicollis Κρικομυγοχάφτης
Phoenix theophrasti Κρητικός φοίνικας
Sorbus aria cretica Κρητική ασημοσορδιά
Crepis dioscoridis dioscoridis Κρηπίς του Διοσκουρίδη
Crepis micrantha Κρηπίς η μικρανθίς
Kretania psylorita Κρετανία η ψυλορίτης
Aquila pomarina Κραυγαητός
Crataegus monogyna azarella Κραταιγός ο μονόγυνος
Testudo marginata Κρασπεδωτή χελώνα
Cornus mas Κρανιά
Crataegus heldreichii Κράταιγος του Χελντράιχ
Crataegus monogyna aegeica Κράταιγος του Αιγαίου
Crataegus rhipidophylla Κράταιγος ο ριπιδόφυλλος
Crataegus pentagyna Κράταιγος ο πεντάγυνος
Crataegus monogyna monogyna Κράταιγος ο μονόγυνος
Crataegus azarolus Κράταιγος ο αζαρόλος
Cuculus canorus Κούκος
Cercotrichas galactotes Κουφαηδόνι
Carassius carassius Κουτσουράς