Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↓ Φωτογραφία
Cotinus coggygria Κότινος
Corvus corax corax Κόρακας
Conyza bonariensis Κόνυζα η Μποναριένσιος
Conyza canadensis Κόνυζα η Καναδική
Coriandrum sativum Κόλιαντρος
Phalaropus fulicarius Κόκκινος φαλαρόποδας
Conocephalus harzi Κωνοκέφαλος του Χάρτζι
Conocephalus grebenchikovi Κωνοκέφαλος του Γκρεμπεντσίκωφ
Conocephalus ebneri Κωνοκέφαλος του Έμπνερ
Conocephalus conocephalus Κωνοκέφαλος ο κωνοκέφαλος
Conocephalus discolor Κωνοκέφαλος ο δίχρωμος
Conocephalus hastatum Κωνοκέφαλος ο άστατος
Conocephalus kisi kisi Κωνοκέφαλος ο Κίσιος
Cyrtodactylus kotschyi solerii x saronicus Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi saronicus x schultzewesturnii Κυρτοδάκτυλος υβρίδιο
Cyrtodactylus kotschyi adelphiensis Κυρτοδάκτυλος των νησιών Αδέλφια
Cyrtodactylus kotschyi bibroni Κυρτοδάκτυλος του του Μπίμπρον
Cyrtodactylus kotschyi fuchsi Κυρτοδάκτυλος του Φουκς
Cyrtodactylus kotschyi solerii Κυρτοδάκτυλος του Σόλερ
Cyrtodactylus kotschyi stepaneki Κυρτοδάκτυλος του Στεπάνεκ