Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Callitriche lenisulca
Callitriche obtusangula
Callitriche pulchra
Callitriche stagnalis
Callitriche truncata truncata
Calluna vulgaris Καλλούνα η κοινή
Calonectris diomedea Αρτέμης
Caltha palustris
Caltha palustris laeta
Calycocorsus stipitatus
Calycotome villosa Ασπάλανθος
Calystegia sepium sepium
Calystegia silvatica
Calystegia soldanella
Camelina microcarpa Καμελίνα η μικρόκαρπη
Camelina rumelica Καμελίνα η Ρουμελική
Camelina sativa Καμελίνα η εδώδιμη
Campanula aizoon aizoides
Campanula aizoon aizoon
Campanula albanica sancta