Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία ↑ Φωτογραφία
Astragalus lacteus
Cirsium mairei
Ceterach officinarum
Astragalus lusitanicus orientalis
Chaerophyllum aromaticum
Chaerophyllum aureum
Chaerophyllum heldreichii
Chaerophyllum hirsutum
Chaerophyllum temulentum
Astragalus monspessulanus
Astragalus odoratus
Cheilanthes vellea
Astragalus onobrychis
Chamaecytisus absinthioides absinthioides
Chamaecytisus absinthioides rhodopaeus
Astragalus physocalyx
Chamaespartium sagittale
Astragalus pubiflorus
Astragalus purpureus
Crocus biflorus nubigena