Ονομασία Υποείδος Κοινή ονομασία Φωτογραφία
Calandrella brachydactyla Μικρογαλιάντρα
Calendula arvensis Καλέντουλα η αρουραία
Calendula officinalis Καλέντουλα η φαρμακευτική
Calendula suffruticosa suffruticosa
Calepina irregularis Καλεπίνα η …
Calidris alba Λευκοσκαλήθρα
Calidris alpina alpina Λασποσκαλήθρα
Calidris alpina schinzi Λασποσκαλήθρα
Calidris bairdii Σκαλήθρα του Μπαίρντ
Calidris canutus Χοντροσκαλήθρα
Calidris ferruginea Δρεπανοσκάληθρα
Calidris maritima Βραχοσκαλήθρα
Calidris minuta Νανοσκαλήθρα
Calidris temminckii Σταχτοσκαλήθρα
Callimenus macrogaster macrogaster Καλλυμένος ο μακρογάστερος
Callimenus oniscus Καλλυμένος ο ονίσκος
Calliptamus barbatus barbatus Καλλίπταμος ο γενειοφόρος
Calliptamus coelesyriensis coelesyriensis Καλλίπταμος ο Κοιλοσυριακός
Calliptamus italicus Καλλίπταμος ο Ιταλικός
Calliptamus tenuicercis Καλλίπταμος ο στενόκερκος